Skifte(u)ret
Favorit Links
Skifte(u)ret

Lidt om alle mine problemer med skifteretten i Hillerød

Efter at have været skilt i mere end 5 år er boet endnu ikke endelig delt
Efter 2 dommerfuldmægtige + 1 byretsdommer i skifteretten i Hillerød samt deres udvalgte medhjælper behandlede sagen i over 4 år nåede den så til Østre Landsret
En sød og rar landsdommer( der ikke havde behandlet skiftesager siden han engang var dommerfuldmægtig) fik overtalt mig til et forlig - men der er stadig ikke sket det mindste.
Retssystemer har indtil nu kunnet overkomme at indkræve lige så mange 100.000 kr som der har været dommere på den - men det er også det eneste der indtil nu er sket.
 
Hvorfor skal jeg betale en fast boafgift til staten når bodelingen øjeblikkeligt udliciteres til en af rettens betroede medhjælpere.
Hvis det er fordi dommerne ikke har den fornødne viden skal retssystemet vel selv betale for at ansætte sine hjælpere, på samme måde som vi andre selv må betale for at hente assistance hvis vi ikke kan løse en opgave vi har påtaget os.
Er det særlig troværdigt at retten benytter advokatfirmaer til den slags opgaver, når de selv samme firmaers advokater tit og ofte befinder sig på den anden side af skranken. Det kunne jo let få en og anden til at tænke i begreber som kammerateri og det der er værre.
Er det særligt betryggende for en part i en sag hvor han/hun har en advokat i en sag der som den eneste ikke er en del af dette eventuelle broderskab.
 
Jeg har selv følt at der eksisterede et udefinerligt sammenhold, mod mig, og hvor jeg senere har erfaret at modpartens advokat var en af rettens betroede medhjælpere mens min egen ikke var det.


 
Skifte(u)retFavorit Links